Khuyến mãi

Income88 xin thông báo chương trình khuyến mãi TÍCH FTD, RINH BONUS tháng 04/2019 dành cho tất cả Đại Lý đang hoạt động tại Income88.

TÍCH FTD – RINH BONUS TẠI HAPPY LUKE

THỜI GIAN: Từ 00:00 (GMT+7) ngày 01/04/2019 đến 23:59 (GMT+7) ngày 30/04/2019.

ĐỐI TƯỢNG: Tất cả Đại Lý đăng kí hoạt động tại Income88 Việt Nam.

WEBSITE SẢN PHẨM: www.happyluke.com

GIẢI THƯỞNG: Đại Lý tích đủ số FTD (khách gửi tiền lần đầu tiên) theo yêu cầu dưới đây trong thời gian khuyến mãi diễn ra sẽ nhận thưởng tương ứng:

-1 FTD trở lên = $5

-3 FTD trở lên = $20

-5 FTD trở lên = $30

-10 FTD trở lên = $50

-15 FTD trở lên = $70

-30 FTD trở lên = $150

-45 FTD trở lên = $200

ĐIỀU KIỆN & ĐIỀU KHOẢN:

-Đối với Đại Lý đã từng có FTD tại LCH trước thời gian diễn ra khuyến mãi, trong tháng này phải có ít nhất 5 FTD mới đủ điều kiện xét thưởng.

-Chỉ những Đại Lý có thành viên gửi FTD trong thời gian diễn ra khuyến mãi mới hợp lệ nhận thưởng, FTD trước hoặc sau thời gian khuyến mãi sẽ không được tính trong thời gian khuyến mãi.

-Số tiền gửi LẦN ĐẦU TIÊN (FTD) của mỗi người chơi phải đạt tối thiểu 20$.

-Mỗi tài khoản Đại Lý chỉ được xét thưởng theo 1 hạng mức nhất định tương ứng theo số FTD đạt được, giải thưởng sẽ không được cộng dồn.

(VD: Kết thúc thời gian khuyến mãi, Đại Lý tích được 20 FTD sẽ nhận thưởng của mức 15 FTD = $80)

-Đại Lý phải đạt được chỉ tiêu cao gần nhất với thành tích đạt được trong tháng 03/2019 mới hợp lệ nhận thưởng.

(VD: Tháng 03/2019 Đại Lý có tổng số FTD = 12 thì trong tháng 04/2019, Đại Lý phải đạt được chỉ tiêu cao gần nhất 15 FTD mới hợp lệ nhận thưởng tương ứng = $80).

-Giải thưởng sẽ được cập nhật trực tiếp vào tiền hoa hồng cuối tháng.

-Chương trình này chỉ dành cho thành viên có một (01) và chỉ một (01) tài khỏan Đại Lý tại Income88.

Lưu ý: Khuyến mãi sẽ được áp dụng chung với các khuyến mãi khác trong tháng 04/2019.


TÍCH FTD – RINH BONUS TẠI LIVE CASINO HOUSE

THỜI GIAN: Từ 00:00 (GMT+7) ngày 01/04/2019 đến 23:59 (GMT+7) ngày 30/04/2019.

ĐỐI TƯỢNG: Tất cả Đại Lý đăng kí hoạt động tại Income88 Việt Nam.

WEBSITE SẢN PHẨM:  www.livecasinohouse.com.

GIẢI THƯỞNG: Đại Lý tích đủ số FTD (khách gửi tiền lần đầu tiên) theo yêu cầu dưới đây trong thời gian khuyến mãi diễn ra sẽ nhận thưởng tương ứng:

-1 FTD trở lên = $5

-3 FTD trở lên = $20

-5 FTD trở lên = $30

-10 FTD trở lên = $50

-15 FTD trở lên = $70

-30 FTD trở lên = $150

-45 FTD trở lên = $200

ĐIỀU KIỆN & ĐIỀU KHOẢN:

-Đối với Đại Lý đã từng có FTD tại LCH trước thời gian diễn ra khuyến mãi, trong tháng này phải có ít nhất 5 FTD mới đủ điều kiện xét thưởng.

-Chỉ những Đại Lý có thành viên gửi FTD trong thời gian diễn ra khuyến mãi mới hợp lệ nhận thưởng, FTD trước hoặc sau thời gian khuyến mãi sẽ không được tính trong thời gian khuyến mãi.

-Số tiền gửi LẦN ĐẦU TIÊN (FTD) của mỗi người chơi phải đạt tối thiểu 20$.

-Mỗi tài khoản Đại Lý chỉ được xét thưởng theo 1 hạng mức nhất định tương ứng theo số FTD đạt được, giải thưởng sẽ không được cộng dồn.

(VD: Kết thúc thời gian khuyến mãi, Đại Lý tích được 20 FTD sẽ nhận thưởng của mức 15 FTD = $80)

-Đại Lý phải đạt được chỉ tiêu cao gần nhất với thành tích đạt được trong tháng 03/2019 mới hợp lệ nhận thưởng.

(VD: Tháng 03/2019 Đại Lý có tổng số FTD = 12 thì trong tháng 04/2019, Đại Lý phải đạt được chỉ tiêu cao gần nhất 15 FTD mới hợp lệ nhận thưởng tương ứng = $80).

-Giải thưởng sẽ được cập nhật trực tiếp vào tiền hoa hồng cuối tháng.

-Chương trình này chỉ dành cho thành viên có một (01) và chỉ một (01) tài khỏan Đại Lý tại Income88.

Lưu ý: Khuyến mãi sẽ được áp dụng chung với các khuyến mãi khác trong tháng 04/2019.